Nesto Consulting

Nesto Consulting is een onafhankelijk en ervaren adviesbureau dat advies geeft in het ontwikkeltraject van windenergie. Van solitaire turbines tot parken van meer dan 400MW.

Nesto Consulting beschikt over de kennis en de gegevens om het windklimaat nauwkeurig te bepalen op land en op zee. Nesto Consulting maakt algemeen geaccepteerde energieopbrengst rapporten, optimaliseert business cases en geeft advies over landschappelijke inpassing van windenergie.

Hierin spelen maatschappelijke randvoorwaarden vaak een rol. Denk aan geluid, slagschaduw en beperkingen die worden opgelegd door een bestemmingsplan. Nesto Consulting beschikt over modellen om deze randvoorwaarden scherp en expliciet te maken.

Nesto Consulting is bekend om de volgende eigenschappen:

  • Resultaat gericht
  • Slimme oplossingen
  • Relevante en overtuigende grafieken
  • Duidelijke en effectieve rapportage